web stats

Dr. ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony | Calicut | Kerala | India

Sexologist Doctor - Sexology Clinic

CALL FOR APPOINTMENT: +91 9349113791

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

Founder

Late Dr M. S. Roy

Roy Medical Hall is the FIRST Unani Health Care Centre in Kerala established by Dr Mohammed Sharief Roy (M. S. Roy) in the year 1960. He was a renowned Unani Physician and dedicated his life to the Development and Promotion of Unani Medicine in Kerala - India.

Hakim Dr Mohammed Sheriff Roy inherited the tradition of practising Unani from his father who belongs to a family of Hakims even practising at the court of Mughal Emperors. Almost all of our family members are practising Unani for ages all across the Country and even Abroad.

After Dr Mohammed Sharief Roy’s demise… his son Dr Shabeer Ahamed Roy (S. A. Roy) successfully running this family clinic.

Roy Medical Hall provides cure and care using UNANI and AYURVEDIC medicines through Qualified Traditional Unani Practitioners and also Institutionally Qualified Unani (BUMS) and Ayurveda (BAMS) and Naturopaths Doctors; we offer service in different ways: i.e. through personal consultation at our clinic and via online Consultation Form for our Internet-savvy Patients across the World.

We have done research and experiments during the last many years and discovered the results which speak for themselves.

Our treatment is based on the scientific understanding that every person has a unique temporal constitution for a healthy body. Imbalance in temperament leads to disease. Once the cause is established, we offer personalised treatment via online consultation and deliver quality medication directly to our patients. Therefore we do not have any authorised medical shop or agency anywhere in India or Abroad.

Our Specialisation is Therapy Counselling and Non-Surgical Solution for All Kinds of Male and Female Sexual Problems, Infertility, Obesity, Skin Ailments, Rheumatic Disorders, Stress-Related Health Issues, Anti-Ageing and Rejuvenation via 5 Detoxification Processes of PANCHAKARMA and HIJAMA (Blood Purification through Arab Traditional Method of Cupping)

We have our own formulation utilising the plants that are based on ancient knowledge of herbs traditionally cultivated by members of one single family.

Furthermore the formulate strategy include expensive ingredients like Kushta Nuqra, Asparagus, Saffron, Safed Musli, Cardamom, Almond, Pistachio, Cashew Nut, Walnut, Javitri, Gokshura, and Shilajit and the medication dispensed in the form of Pills, Majun (Layhem), and Tila (oil) along with Top Brand of Unani and Ayurvedic Tablets, Capsules as supportive medicine to manage stress, enhance immunity and for correct digestion.

We take great care in providing the finest herbal products made at our own facility. These remedies are prepared to the highest possible standards, 100% hygienic and safe, efficacious and free from undesirable side effects. To add, we do not use any herbs prohibited or banned by the Department of Health in India.

Our medicines are not only recognised and used in India but being a worldwide provider of natural Unani herbal medicines, we are accepted as a universal organisation of its own type.

We have successfully completed 50 years (Golden Jubilee) in Unani Health Service; our patients are treated under the personal guidance of an expert team of physicians. We have reached such reputation that despite having the most advanced facilities of treatment in this country, the patients from all corners of the Kerala coming to renowned Roy Medical Hall to regain Vigour and Vitality.

Our Medicines have been exported to Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Alain, Ajman, Ras al Khaima, Umm Al Quwain, Fujairah, Kuwait, Oman, Bahrain, Iran , Iraq , Jordan, Lebanon, Syria, Yemen, Saudi Arabia, Qatar, UK, USA, Maldives, Malaysia, Singapore, Japan and other countries as well.

At Roy Medical Hall, we don’t take our success for granted. Every team member of Roy Medical Hall knows that it is the result of hard work, commitment to excellence and a desire to make a difference in all that we do. We are proud of our achievements and will continue to work hard.

Our goal at “Roy Medical Hall” is to restore a Healthy Physical and Emotional Outlook to the patient and to his partner using the Brilliant Medicinal asset of Unani Herbal Medication and consequently provide everlasting satisfaction to their Sexual Health.

Counselling for real sexual experience
Human remain sexually active till 90's
Frequently Asked Questions
Online Consultation Form
What is the cure?
Treatment Duration
How to get medicine
Why Unani Medicine?
A Success Story
Improve Sex Life
Sexual Weakness
Premature Ejaculation
Nocturnal Emission
Excessive Masturbation
Penis Size
Low Sperm Count
Women Sex Problems
Leucorrhoea
Our Doctors
Best Unani Physician
Home Page
Contact Us

Call Us

ನಾವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

Related Stories

Contact Us

CALICUT OFFICE
ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony

Calicut. 673006, Kerala, India

 

Consultation Timing

Daily : 11:00 pm to 6:00 pm

Sunday : Holiday

 

Call for Appointment:

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

CLICK SEND WHATSAPP
CALICUT LOCATION MAP

ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಫಾರ್

ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು, ಇಲ್ಲಲದಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಲ

ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಯಾವುದು
ಪುರುಷ ಹೆಣ್ಣು
ನೀವು ವಿವಾಹಿತರು / ಅವಿವಾಹಿತರು
ವಿವಾಹಿತರು ಅವಿವಾಹಿತರು
ಅಹಾರ ಕ್ರಮ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು (ಪಚನಶಕ್ತಿ) ಹೇಗಿದೆ?
ಉತ್ತಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ?
ದಪ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ
ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾರಾಹಿತ್ಯ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸನ್‌) ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಕ್) ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಯಾವುದೇ
ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ವೀರ್ಯ (ಸೇಮೆನ್) ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಗ್ರ ಸ್ಕಲನ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದಿಯ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಗುಹ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಿರ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರ ಮಾದಕ ಗೆ ಚಟವಾಗಿದ್ದಿರ?
ಹೌದು ಇಲ್ಲ

Disclaimer || Terms and Conditions || Privacy Policy

Copyrights © Dr. Roy Medical Hall